Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pregled zaštitara i čuvara

Komisijski pregledi zaštitara i čuvara provode se temeljem Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti.

OPSEG PREGLEDA – PRETHODNI

Stjecanje licence ČUVARA:
 • laboratorijska dijagnostiku krvi i urina
 • psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti)
 • antropometrijska mjerenja
 • pregled vida
 • pregled sluha
 • elektrokardiogram (EKG)
 • spirometrija (ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća), prema indikaciji

Po završetku navedene obrade, kandidat pristupa zaključnom pregledu kod specijaliste medicine rada.

Potrebno doći natašte!

 
Stjecanje licence ZAŠTITARA:
 • laboratorijska dijagnostiku krvi i urina
 • psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti)
 • pregled oftalmologa
 • pregled otorinolaringologa
 • pregled neuropsihijatra
 • antropometrijska mjerenja
 • pregled vida
 • pregled sluha,
 • elektrokardiogram (EKG)
 • spirometrija (ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća), prema indikaciji

Po završetku navedene obrade, kandidat pristupa zaključnom pregledu kod specijaliste medicine radan

 

Na liječnički pregled potrebno donijeti: