Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pregled za držanje i nošenje oružja

Komisijski liječnički pregled za držanje i nošenje oružja provodi se temeljem Pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

OPSEG PREGLEDA – PRETHODNI ILI IZVANREDNI

  • laboratorijska dijagnostiku krvi i urina
  • psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti)
  • pregled neuropsihijatra
  • antropometrijska mjerenja
  • pregled vida
  • pregled sluha
  • elektrokardiogram (EKG)
  • spirometrija (ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća), prema indikaciji

Po završetku navedene obrade, kandidat pristupa zaključnom pregledu kod specijaliste medicine rada.

Na liječnički pregled potrebno donijeti: