Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pregled radnika

Liječnički pregledi radnika koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada predstavljaju ključnu preventivnu mjeru u očuvanju zdravlja zaposlenika. Ovi pregledi obuhvaćaju sustavna medicinska ispitivanja koja su prilagođena specifičnim opasnostima i uvjetima rada s ciljem rane detekcije potencijalnih zdravstvenih problema. Redoviti liječnički pregledi ne samo da omogućuju praćenje zdravstvenog stanja radnika već i pružaju priliku za savjetovanje o sigurnim radnim praksama te eventualnoj prilagodbi radnih uvjeta kako bi se minimizirali rizici. Ova praksa doprinosi očuvanju zdravlja zaposlenika, smanjenju ozljeda na radu te unaprjeđenju općeg radnog okoliša.

Na ovu vrstu pregleda upućuju se radnici koji su kategorizirani na radna mjesta s posebnim uvjetima rada temeljem dokumenta – procjena rizika. Procjena rizika neophodan je dokument kojega vlasnici manjih i srednjih poduzeća mogu sami izraditi, a ostalima tu procjenu izrađuju za to ovlaštene tvrtke koje se bave zaštitom na radu.

Ustanova Medris je ugovorni partner HZZO-a za provođenje specifične zdravstvene zaštite. Specijalisti medicine rada i sporta zaposleni u Ustanovi Medris koji sudjeluju u obavljanju liječničkih pregleda posjeduju potrebne licence, odnosno odobrenja, za samostalni rad.

Jeste li znali?

Pregledi radnika mogu biti plaćeni od strane HZZO-a ako imate izabranog specijalistu medicine rada i ako poštujete zakonom određeni način pregledavanja svojih radnika!

Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Pušić
Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Varljen
Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Šimundić

Upute za ispunjavanje obrasca!

U nastavku navodimo dokumentaciju koju je potrebno donijeti na željeni liječnički pregled.

Prethodni pregledi obavljaju se prije početka rada na poslovima s posebnim uvjetima rada, kao i u slučaju premještanja radnika na navedene poslove te u slučaju promjene uvjeta radnog mjesta na način da ono uključuje navedene poslove.

Prethodni pregledi obavljaju se na temelju uputnice koju izdaje poslodavac (tiskanica RA-1).

Na liječnički pregled potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (putovnica, radna dozvola i sl.)
 • zdravstvenu iskaznicu
 • RA-1 obrazac (uputnicu poslodavca) – molimo ispravno ispuniti obrazac, obvezno upisati članak i točke po procjeni rizika poslodavca, obrazac ovjeriti pečatom i potpisom
 • potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvod iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • ako bolujete od kroničnih bolesti ili stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
 • ako nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Temeljem Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84), kao i ovisno o zapisu u procjeni rizika, za svako radno mjesto koje je definirano kao posao s posebnim uvjetima rada određeno je razdoblje u kojem je potrebno obaviti sljedeći (periodični) pregled.

Ovisno o točkama navedenim u procjeni rizika periodični pregledi obavljaju se svakih jednu, dvije ili, u nešto rjeđim slučajevima, svake četiri ili pet godina.

Na liječnički pregled potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (putovnica, radna dozvola i sl.)
 • zdravstvenu iskaznicu
 • RA-1 obrazac (uputnicu poslodavca) – molimo ispravno ispuniti obrazac, obvezno upisati članak i točke po procjeni rizika poslodavca, obrazac ovjeriti pečatom i potpisom
 • potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvod iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja) – obavezno u slučaju kada se radi o prvom pregledu u našoj Ustanovi ili o radnom mjestu: vozač, zaštitar ili čuvar
 • ako bolujete od kroničnih bolesti ili stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
 • ako nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Kontrolni liječnički pregledi su oni pregledi koji se obavljaju unutar roka od 6 mjeseci od posljednjeg obavljenog periodičnog pregleda, u slučajevima kada se iz medicinskih razloga nije mogla donijeti ocjena o zdravstvenoj sposobnosti radnika obzirom na odstupajuće vrijednosti nalaza pretraga u okviru periodičnog pregleda, a očekuje se stabiliziranje odstupajućih vrijednosti na normalu.  

Na liječnički pregled potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (putovnica, radna dozvola i sl.)
 • zdravstvenu iskaznicu
 • RA-1 obrazac (uputnicu poslodavca) – molimo ispravno ispuniti obrazac, obvezno upisati članak i točke po procjeni rizika poslodavca, obrazac ovjeriti pečatom i potpisom
 • medicinsku dokumentaciju (nalaze) zbog kojih je radniku određen kontrolni pregled

Izvanredni zdravstveni pregledi su pregledi na koje je radnik upućen od strane poslodavca izvan propisanih rokova periodičnih pregleda te u slučajevima koji nisu obuhvaćeni kontrolnim pregledima. 

Na liječnički pregled potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (putovnica, radna dozvola i sl.)
 • zdravstvenu iskaznicu
 • RA-1 obrazac (uputnicu poslodavca) – molimo ispravno ispuniti obrazac, obvezno upisati članak i točke po procjeni rizika poslodavca, obrazac ovjeriti pečatom i potpisom
 • potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvod iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • ako bolujete od kroničnih bolesti ili stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
 • ako nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Ako je moguće, molimo da sve gore navedene dokumente
(primarno RA-1 obrazac/uputnicu) upload-ate prilikom narudžbe.