Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pregled sportaša

Ustanova Medris sustavno provodi preventivne preglede sportaša.

Sve o važnosti preventivnih pregleda sportaša možete pročitati na internet stranicama Hrvatskog društva za sportsku medicinu – link

Pregled obuhvaća

Osnovni pregled sportaša;
– Antropometrijska mjerenja
– Spirometrija (ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća)
– Elektrokardiogram (EKG – ispitivanje električne aktivnosti srca)
– Pregled specijalista medicine rada i sporta

Specifični pregled sportaša:
Ovisno o zahtjevima sportaša, sportskih saveza i klubova, radimo i sljedeće pretrage;
– laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina
– psihologijsko testiranje
– pregled vida
– pregled sluha
– testiranje na prisutnost droga u urinu

Ako pregled obuhvaća i pretrage krvi i urina, potrebno doći natašte!

Na liječnički pregled potrebno donijeti: