PREGLED ZAŠTITARA I ČUVARA

Komisijski pregledi zaštitara i čuvara rade se temeljem pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti.

Na liječnički pregled potrebno donijeti:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Optička pomagala ukoliko ih nosite, uz posljednji nalaz oftalmologa
• RA1 Obrazac (uputnicu) ukoliko ste na pregled poslani od strane poslodavca

PRETHODNI PREGLED – LIJEČNIČKI PREGLED ZA STJECANJE LICENCE ČUVARA / ZAŠTITARA

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Prethodni pregled za ČUVARA obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti), pregled neuropsihijatra, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG).
Na kraju obrade, kandidat ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada.
Potrebno doći natašte!

Prethodni pregled za ZAŠTITARA obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti), Pregled oftalmologa, pregled otorinolaringologa, pregled neuropsihijatra, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG).
Na kraju obrade, radnik ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada.

PERIODIČNI LIJEČNIČKI PREGLED ČUVARA / ZAŠTITARA

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• RA Obrazac (uputnicu) ukoliko ste na pregled poslani od strane poslodavca
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Periodični pregled čuvara/zaštitara istovjetan je s prethodnim pregledom.
Potrebno doći natašte!