PREGLED ZA UPISE U SREDNJE ŠKOLE I FAKULTETE

Prilikom upisa u srednju strukovnu školu ili na pojedine fakultete potrebno je obaviti liječnički pregled u medicini rada.

Radi detaljnijeg informiranja sugeriramo Vam da prethodno upisu u srednju školu konzultirate “Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole”. – link

Na liječnički pregled potrebno donijeti:
• Osobnu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Optička pomagala ukoliko ih inače koristite

Ovisno o željenom smjeru liječnički pregled može obuhvaćati:
• Pregled vida
• Pregled sluha
• Spirometrija (ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća)
• Elektrokardiogram (EKG – ispitivanje električne aktivnosti srca)
• Laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina
• Psihologijsko testiranje
• Pregled specijalista medicine rada i sporta

Kod upisa na kineziološki fakultet na liječnički pregled obavezno donijeti KIF-ov obrazac!