PREGLED RADNIKA

Ustanova Medris je UGOVORNI PARTNER HZZO-a za provođenje specifične zdravstvene zaštite.

Na pregled se upućuju radnici koji su kategorizirani na radna mjesta s posebnim uvjetima rada (temeljem procjene rizika!).

Procjena rizika neophodan je dokument kojega vlasnici manjih i srednjih poduzeća mogu sami izraditi a ostalima tu procjenu izrađuju za to ovlaštene tvrtke koje se bave zaštitom na radu.

Specijalisti medicine rada i sporta zaposleni u Ustanovi MEDRiS, koji sudjeluju u obavljanju liječničkih pregleda, posjeduju potrebne licence odnosno odobrenja za samostalni rad.

JESTE LI ZNALI?
Pregledi radnika mogu biti plaćeni od strane HZZO-a ukoliko imate izabranog specijalistu medicine rada i ukoliko poštujete zakonom određeni način pregledavanja svojih radnika!

Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Schubert
Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Varljen
Upute za ispunjavanje obrasca

Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, na liječnički pregled potrebno donijeti:
• Uputnicu (RA1 Obrazac) kojom vas poslodavac upućuje na liječnički pregled
(Molimo ispravno ispuniti obrazac; obvezno upisati točke po procjeni rizika poduzeća / obrazac ovjeriti pečatom i potpisom)
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja) – ISKLJUČIVO U SLUČAJU; prvog dolaska u našu Ustanovu, kod radnog mjesta koje uključuje upravljanje vozilo i/ili držanje i nošenje oružja.
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

PRETHODNI PREGLED – LIJEČNIČKI PREGLED ZA ZAPOŠLJAVANJE

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Osnovni liječnički pregled za radnike kategorizirane na poslovima s posebnim uvjetima rada ovisi o vrsti posla kojeg obavljaju te o procjeni rizika radnog mjesta.
Pregled najčešće obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG). Na kraju obrade, radnik ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada. Potrebno doći natašte!

PERIODIČNI LIJEČNIČKI PREGLED
Ovisno o procjeni rizika radnog mjesta, periodika pregleda može biti svakih jednu, dvije godine ili rijetko četiri.

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja) Samo u slučaju radnih mjesta; VOZAČA / ZAŠTITARA / ČUVARA. Ovu potvrdu tražimo i kod periodičnih pregleda ukoliko osoba prvi puta dolazi na pregled u našu Ustanovu.
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista (nalazi koji su napravljeni od posljednjeg dolaska u našu Ustanovu)
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Pregled najčešće obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje(kod prvog posjeta Ustanovi i kod isteka periodike psihotestiranja, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG). Na kraju obrade, radnik ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada.
Potrebno doći natašte!

KONTROLNI LIJEČNIČKI PREGLED:

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Medicinsku dokumentaciju (nalaze) zbog kojih je radnik naručen na kontrolni pregled, odnosno zbog čega mu je skraćena periodika trajanja zdravstvenog uvjerenja.

Pregled najčešće obuhvaća; prema indikaciji

IZVANREDNI LIJEČNIČKI PREGLED

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista (ukoliko bolujete od određene bolesti).
• optička pomagala, ukoliko ih koristite.

Pregled najčešće obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG). Na kraju obrade, radnik ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada.
Potrebno doći natašte!