Ustanova Medris je UGOVORNI PARTNER HZZO-a za provođenje specifične zdravstvene zaštite.

Na pregled se upućuju radnici koji su kategorizirani na radna mjesta s posebnim uvjetima rada (temeljem procjene rizika!).

Procjena rizika neophodan je dokument kojega vlasnici manjih i srednjih poduzeća mogu sami izraditi a ostalima tu procjenu izrađuju za to ovlaštene tvrtke koje se bave zaštitom na radu.

Specijalisti medicine rada i sporta zaposleni u Ustanovi MEDRiS, koji sudjeluju u obavljanju liječničkih pregleda, posjeduju potrebne licence odnosno odobrenja za samostalni rad.

JESTE LI ZNALI?
Pregledi radnika mogu biti plaćeni od strane HZZO-a ukoliko imate izabranog specijalistu medicine rada i ukoliko poštujete zakonom određeni način pregledavanja svojih radnika!

Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Schubert
Izbor/promjena doktora specijalista – dr. Varljen
Upute za ispunjavanje obrasca

Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, na liječnički pregled potrebno donijeti:
• Uputnicu (RA1 Obrazac) kojom vas poslodavac upućuje na liječnički pregled
(Molimo ispravno ispuniti obrazac; obvezno upisati točke po procjeni rizika poduzeća / obrazac ovjeriti pečatom i potpisom)
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja) – ISKLJUČIVO U SLUČAJU; prvog dolaska u našu Ustanovu, kod radnog mjesta koje uključuje upravljanje vozilo i/ili držanje i nošenje oružja.
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

VIŠE INFORMACIJA…