PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Komisijski liječnički pregled za držanje i nošenje oružja radi se temeljem pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Na liječnički pregled potrebno donijeti:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Optička pomagala ukoliko ih nosite, uz posljednji nalaz oftalmologa

PRETHODNI PREGLED – LIJEČNIČKI PREGLED ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA DRŽANJE i NOŠENJE ORUŽJA

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Prethodni pregled za držanje i nošenje oružja obuhvaća; laboratorijsku dijagnostiku krvi i urina, psihologijsko testiranje (intervju, ispitivanje kognitivnih i perceptivnih sposobnosti te ispitivanje crta osobnosti), pregled neuropsihijatra, pregled vida, pregled sluha, testiranje plućnih funkcija te izrada elektrokardiograma (EKG).
Na kraju obrade, kandidat ima zaključni pregled kod specijaliste medicine rada.
Potrebno doći natašte!

PERIODIČNI PREGLED – LIJEČNIČKI PREGLED ZA PRODUŽENJE LICENCE ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

POTREBNO DONIJETI:
• Osobnu iskaznicu
• Zdravstvenu iskaznicu
• Potvrdu izabranog doktora obiteljske medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
• Ukoliko bolujete od kroničnih bolesti/stanja također je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju/nalaze nadležnih specijalista
• Ukoliko nosite optička pomagala, obvezni ste ih nositi prilikom pregleda!

Periodični pregled za držanje i nošenje oružja istovjetan je s prethodnim pregledom.
Potrebno doći natašte!

.