O nama

MEDRiS – Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu Rada i Sporta

MEDRiS je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene skrbi u djelatnostima MEDICINE RADA I SPORTA.

OSNIVAČI:
Antonio Šimundić
Neven Varljen

Dr. Antonio Šimundić

dr.med., Specijalist medicine rada i sporta

e-mail: simundic@ustanova-medris.hr

Dr. Neven Varljen

dr.med., Specijalist medicine rada i sporta

e-mail: varljen@ustanova-medris.hr