LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Prikupljanje uzoraka krvi i urina radi se u prostorijama naše Ustanove (lokacije Rijeka i Matulji) u period između 7:30 i 9h.

Uzorci se nakon toga transferiraju u laboratorij DZ PGŽ.

Za našu poslovnu jedinicu u Malom Lošinju, davanje uzoraka radi se direktno u prostorijama laboratorija Doma zdravlja PGŽ (ispostava M.Lošinj – adresa: Priko 69, 51550 M.Lošinj)

Važne napomene;

  • Za laboratorijske pretrage na pregled je potrebno doći natašte ili ne jesti najmanje 4 sata prije pregleda.
  • Na pregled donijeti zdravstvenu i osobnu iskaznicu
  • Nalazi su gotovi istoga dana do 13h.

 

 

 

 

 

.